عشق♥♥ چیست؟؟!!

دلم پرست... پر پر... آنقدر که گاهی اضافه اش ازچشمانم می چکد

آنقدرميبوسمت تاطرح لبانم روی تنت جابماند؛


بگذارهمه بدانند آغوش تو فقط قلمرو من است...


[ جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 23:14 ] [ الهام ] [ ]دلم میخواهد گاه به دستانت که مینگری ،جای خالی دستانم را به یاد آوری
...

[ جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 23:12 ] [ الهام ] [ ]


فقط عشق

دختره از پسره پرسید من خوشگلم؟؟

گفت: نه

گفت؟: دوسم داری؟؟

گفت: نچ

گفت: اگه بمیرم واسم گریه میکنی؟؟

گفت: اصلا

دختره چشماش پره اشک شد هیچ حرفی نزد...

پسره بغلش کردو گفت:

تو خوشگل نیستی زیباترینی...

دوست ندارم عاشقتم...

اگه بمیری برات گریه نمیکنم  منم میمیرم...

[ شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 14:59 ] [ الهام ] [ ]


داستان دختر تنها

[ شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 14:30 ] [ الهام ] [ ]


تنهاییمن بودم وتو

ویک عالمه حرف...

و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان می داد!!!

کاش بودی و می فهمیدی

وقت دلتنگی

یک آه...

چقدر وزن دارد...

[ پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 13:29 ] [ الهام ] [ ]


داستانی عاشقانه و غمناک ازخودکشی عاشق ومعشوق

[ جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 18:57 ] [ الهام ] [ ]


دلتنگم

عکس عاشقانه


غیرقابل پیش بینی باش!

من هرچه را در زندگی ام پیش بینی کردم

برعکس از آب درآمد!

[ جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 18:53 ] [ الهام ] [ ]


بدون تو


قرص های خواب

لیوان آب

آرزوی اینکه شایدتا ابد

خوابت راببینم...!

[ جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 18:49 ] [ الهام ] [ ]


انتظار

عکس متحرک


هنوزمنتظرم

وسط شب بارانی

که از شدت تب عرق کرده ام

بیدارم کنی وبگویی چیزی نیست

خواب میدیدی

[ جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 18:38 ] [ الهام ] [ ]میدانم دیگر برای من نیستی اما دلی که با تو باشد این حرفها را نمی فهمد


[ جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 17:10 ] [ الهام ] [ ]


عادت


عادت...!

چه طعم تلخی دارد

وقتی آن رابا عشق اشتباه بگیری...!

[ جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 17:3 ] [ الهام ] [ ]


عکس های غمگین از لحظات تنهایی


گوش هایم را میگیرم...

چشم هایم را میبندم...

و زبانی را گازمیگیرم...

که... حریف افکارم نمیشوم...

چقدر دردناک است...

فهمیدن!

[ جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:57 ] [ الهام ] [ ]


دلتنگی


لطفا هی نپرس دلتنگی چه معنی دارد ؟

دلتنگی معنی ندارد

درد دارد

چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن در جاده ای که در آن هیچ بادی نمی وزد[ جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:48 ] [ الهام ] [ ]توی دنیا

دوتا بینا میشناسم

یکی تو که هیچ وقت عشقم راندیدی

یکی من که کسی جزتو ندیدم

[ جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:42 ] [ الهام ] [ ]


درسته؟

http://uploadtak.com/images/m63_t27bzhs5v887m4myp4h.jpg[ جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:37 ] [ الهام ] [ ]


فقط تو


عطرها وآهنگ ها بی رحم ترین عناصر زمینند!

بی آنکه بخواهی می برندت تا قعرخاطراتی که...

برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی...

[ جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:33 ] [ الهام ] [ ]


احساس


نمیدانم چرا چشمانم گاهی بی اختیارخیس میشوند...

میگویند حساسیت فصلی ست...

آری...

من به فصل فصل این دنیا بی تو حساسم....


[ جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:25 ] [ الهام ] [ ]


ریشه عشق

[ جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:16 ] [ الهام ] [ ]


عشق♥

[ جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:7 ] [ الهام ] [ ]